Kto:

 • Kadra zarządzająca
 • Kadra menadżerska
 • Dyrektorzy, kierownicy
 • Szefowie zespołów projektowych (PM)
 • Kandydaci na menadżerów
 • Pracownicy uczestniczący w procesie sukcesji

Co:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Strategie podejmowania decyzji, rozwiązywanie problemów
 • Resilience training
 • Zarządzanie własną energią
 • Przywództwo
 • Wystąpienia motywacyjne
 • Wprowadzanie zmiany
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywowanie
 • Ocenianie
 • Planowanie
 • Delegowanie
 • Style zarządzania
 • Zarządzanie coachingowe – coaching managerski
 • Budowanie autorytetu
 • Wystapienia publiczne
 • Umiejetności medialne
 • Komunikacja strategiczna

Efekty:

 • Uwspólnienie stylów zarzadzania
 • Lepsza efektywność pracy
 • Lepsza efektywność zespółów
 • Większa motywacja
 • Lepsza komunikacja