Oferta szczegółowa

Autorskie interaktywne wystąpienia w konwencji storytelling.

Opierają się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi, pracy doradczej, trenerskiej i coachingowej dla przedsiębiorców, zarządów, top managementu, wzbogaconych o wiedzę i doświadczenia z obszarów podnoszenia efektywności i rozwoju osobistego, psychologii biznesu, neuropsychologii, a także własnych przeżyć, ciekawych przygód, obserwacji i doświadczeń z podróży, spotkań z niezwykłymi ludźmi, inspirującymi nauczycielami, mistrzami.

Każdy wykład jest autorską selekcją tematów, ubranych w praktyczne przykłady ze świata biznesu, historie z życia codziennego, metafory. Łączy humor z głęboką pracą, a inspiracje z praktyką.

Kto:

 • Kadra zarządzająca
 • Kluczowi pracownicy – managerowie/eksperci
 • High potentials
 • Pracownicy

Co:

 • Sztuka porozumienia
 • Sztuka perswazji
 • Wywieranie wpływu
 • Rozwiązywanie konfliktu
 • Negocjacje
 • Negocjacje zaawansowane – taktyki negocjacyjne
 • Gry negocjacyjne
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządznie własną energią
 • Zarządzanie czasem
 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Trening kreatywności
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Asertywność
 • Budowanie relacji
 • Wystąpienia publiczne i przezentacja
 • Trening medialny

Efekty:

 • Realizacja celów
 • Wzrost efektywności
 • Wzrost motywacji
 • Wzrost skuteczności
 • Poprawa komunikacji

Kto:

 • Kadra zarządzająca
 • Kluczowi pracownicy – managerowie/eksperci
 • High potentials

Co:

 • Praca nad indywidualnymi celami – obszarami do rozwoju, umiejetnościami, zmianą nawyków, konkretnymi projektami
 • Coaching indywidualny – ericksonowski/provocative coaching
 • Sparing – ćwiczenie umiejetności komunikacyjnych w praktyce – dyskusja, prowadzenie sporu, wystąpienie publiczne
 • Shadowing
 • Executive pack – konsulting/badanie + training + coaching
 • Diagnoza

Efekty:

 • Realizacja celów
 • Wzrost efektywności
 • Wzrost motywacji
 • Wzrost skuteczności

Kto:

 • Kadra zarządzająca
 • Kadra menadżerska
 • Dyrektorzy, kierownicy
 • Szefowie zespołów projektowych (PM)
 • Kandydaci na menadżerów
 • Pracownicy uczestniczący w procesie sukcesji

Co:

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Strategie podejmowania decyzji, rozwiązywanie problemów
 • Resilience training
 • Zarządzanie własną energią
 • Przywództwo
 • Wystąpienia motywacyjne
 • Wprowadzanie zmiany
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywowanie
 • Ocenianie
 • Planowanie
 • Delegowanie
 • Style zarządzania
 • Zarządzanie coachingowe – coaching managerski
 • Budowanie autorytetu
 • Wystapienia publiczne
 • Umiejetności medialne
 • Komunikacja strategiczna

Efekty:

 • Uwspólnienie stylów zarzadzania
 • Lepsza efektywność pracy
 • Lepsza efektywność zespółów
 • Większa motywacja
 • Lepsza komunikacja

Kto:

 • Zarządy
 • Top managament
 • Zespoły projektowe
 • Zespoły liderów zmiany
 • Zespoły kreatywne
 • Zespoły zadaniowe

Co:

 • Budowanie zespołów
 • Współpraca w zespole
 • Komunikacja w zespole
 • Komunikacja w organizacji
 • Diagnoza ról zespołowych
 • Diagnoza stylów komunikacyjnych
 • Diagnoza etapu rozwoju zespołu
 • Diagnoza zachowań
 • Diagnoza zasad/konstytucja
 • Coaching zespołowy
 • Konsulting zespołowy/shadowing

Efekty:

 • Podnoszenie efektywności
 • Usprawnienie działania
 • Mówienie “jednym głosem”
 • Wspólne zasady, wspólne metody
 • Świadomość celów i priorytetów
 • Poprawa komunikacji
 • Zwiększenie ilości pomysłów
 • Wzmocnienie potencjału zespołu
 • Reinspiracja
 • Kreatywność
 • Integracja
 • Budowanie zaufania