Warsztaty

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

(551–479 p.n.e.) – chiński filozof i myśliciel.

Warsztaty prowadzone są metodą zakładającą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się – nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne metody nauczania – praca w małych grupach, case study, gry, dyskusja grupowa, ćwiczenia, mini wykłady, kwestionari usze, indywidualne zadania. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego/doświadczonych trenerów dopasowujących na bieżąco sposób przekazywania wiedzy i narzędzia do potrzeb grupy i uwzględniając kontekst grupowy do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

 • Celem szkoleń jest kształtowanie właściwej postawy dającej szanse na osiągnięcie sukcesu  i dostarczenie narzędzi  pozwalające ten sukces zrealizować.
 • Proces szkoleniowy prowadzi do budowania prawdziwych umiejętności, odpowiedzialności i dojrzałości managerskiej oraz nastawienia na rozwiązanie, na przyszłość i rezultat.
 • Tak aby wysoką efektywność i profesjonalizm łączyć z wewnętrzną spójnością i naturalną wiarygodnością.

Obszary tematyczne warsztatów

 • Zarządzanie, przywództwo, rozwój managerów
 • Budowa misji, wizji, wartości, wdrażanie wartości w organizacjach
 • Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
 • Perswazja, wywieranie wpływu, wystąpienia publiczne, szkolenia medialne
 • Train the trainer
 • Kontakt z klientem: obsługa klienta, budowanie relacji z klientem, sprzedaż
 • Zarządzanie zmianą, Resilience Training
 • Współpraca: praca w zespole, budowanie zespołu
 • Indywidualny potencjał: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własną energią, inteligencja emocjonalna, asertywność
  Kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów

Przykładowe tematy warsztatów

BUDOWANIE ZESPOŁU

Warsztat rozwijający umiejętność efektywnej współpracy między osobami.
Aspekty pracy zespołowej.
Zasady i skuteczne nawyki

BUDOWANIE RELACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dojrzałość w komunikacji
Analiza wypowiedzi
Gry w komunikacji

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Proces komunikacji
Błędy i bariery w komunikacji
Przekraczanie barier w komunikacji
Emocje w komunikacji
Słuchanie
Narzędzia skutecznej komunikacjiji

KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA

Relacje interpersonalne i komunikacja a efektywność zarządzania
Podstawowe narzędzia komunikacji
Asertywność a rola managera

SZTUKA POROZUMIENIA

Typy komunikacyjne
Typy komunikacyjne w stresie
Język pozytywny
Język korzyści

ORGANIZACJA PRACY

Podstawowe narzędzia planowania i organizowania czasu własnego i zespołu
Delegowanie i monitorowanie pracy
Prowadzenie spotkań

OCENA PRACY

Informacja zwrotna jako narzędzie pracy managera
Egzekwowanie wyników
Sytuacje trudne związane z brakiem oczekiwanych efektów

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Motywowanie pracowników (indywidualnie i zespołu)
Czynniki motywujące
Reagowanie na sytuacje spadku zaangażowania

COACHING MANAGERSKI

Cele coachingu
Zasady coachingu
Narzędzia coachingowe

PRZYWÓDZTWO EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Rola managera
Style zarządzania
Budowanie autorytetu

ROZWIJANIE ZESPOŁU

Etapy rozwoju zespołu
Analiza własnego zespołu
Role grupowe, role zespołowe

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Reakcje na zmianę
Przygotowanie udanej zmiany
Wprowadzanie zmiany

ZRZĄDZANIE WŁASNĄ ENERGIĄ

Umiejętność utrzymania wysokiej wydajności
4 źródła energii
Analiza nawyków- planowanie zmiany

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Sposoby rozwiązywania konfliktów
Fazy konfliktu
Narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktu

NEGOCJACJE

Negocjacje pozycyjne/negocjacje problemowe
Przygotowanie do negocjacji i schemat przebiegu negocjacji
Narzędzia negocjacji

NEGOCJACJE ZAAWANSOWANE

Style negocjacyjne
Techniki negocjacyjne – otwarcie, negocjacje właściwe, zamknięcie
Techniki manipulacyjne w negocjacjach – rozpoznawanie i obrona

PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU

Język prawa perswazji
Metaprogramy
Zasady wywierania wpływu
INNOWACYJNOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE
Techniki twórczego rozwiązywania problemów
Rozwijanie myślenia innowacyjnego
Narzędzia kreatywności