Obszary tematyczne

 • Zarządzanie, przywództwo, rozwój managerów
 • Budowa misji, wizji, wartości, wdrażanie wartości w organizacjach
 • Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
 • Perswazja, wywieranie wpływu, wystąpienia publiczne, szkolenia medialne
 • Train the trainer
 • Kontakt z klientem: obsługa klienta, budowanie relacji z klientem, sprzedaż
 • Zarządzanie zmianą, Resilience Training
 • Współpraca: praca w zespole, budowanie zespołu
 • Indywidualny potencjał: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własną energią, inteligencja emocjonalna, asertywność
 • Kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów
 • Doradztwo, Coaching
 • Facylitacja grup zadaniowych, roboczych, kreatywnych