TRAINING

CONSULTING

COACHING

WYSTĄPIENIA

KONFERENCJE

PROGRAMY ROZWOJOWE

Zmiana

Przywództwo

Komunikacja

Zespoły

Psycholog Biznesu, doradca zarządów, inspirujący mówca, senior trainer, executive coach.
Zarządzający i właściciel firmy consultingowo-szkoleniowej Otwarte Przestrzenie.

Zmiana

Rzecz w tym, że bardzo łatwo być innym, ale bardzo trudno być lepszym.

Jonatan Ive

 • Wsparcie procesów zmiany
 • Efektywne wprowadzanie zmiany
 • Przygotowanie się do zmiany
 • Resilience w zminie
 • Komunikacja w zmianie
 • Komunikacja zmiany
 • Proces zmiany
 • Filozofia i praktyka pracy w ciągłej zmianie
 • Zmiany strategii
 • Zmiany organizacyjne
 • Zmiany właścicielskie
 • Zmiany w zespole
 • Wdrażanie wartości

Przywództwo

Kto chce rządzić ludźmi nie powinien ich gnać przed sobą lecz sprawić aby podążali za nim.

Montesquieu

 • Rozwijanie umiejętności przywódczych
 • Systematyczny rozwój top managementu w organizacjach
 • Cykliczne projekty rozwojowe
 • Zarządzanie energią liderów
 • Budowanie kultury feedbacku
 • Komunikacja dla kreatywności i rozwoju
 • Organizacja pracy
 • Budowanie autorytetu
 • Motywowanie
 • Zarządy
 • Top management
 • Management
 • Kierownicy projektów

Komunikacja

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. Henry Ford

 • Konstruktywna komunikacja
 • Komunikacja oparta o zasady
 • Budowanie relacji
 • Zarządzanie emocjami w komunikacji
 • Konstruktywna konfrontacja
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Perswacja i wpływ
 • Komunikacja w organizacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja w obsłudze klienta
 • Komunikacja w zarządzaniu

Zespoły

To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej – zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i dlatego, że występuje tak rzadko.

Patrick Lencioni

 • Budowanie zespołów
 • Team Excellence
 • Dynamika zespołów
 • Diagnoza ról zespołowych
 • Zespoły właścicielskie
 • Zarządy
 • Zespoły zdaniowe
 • Zespoły projektowe
 • Zespoły ze zmiennym liderem
 • Jednostki organizacyjne