Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

Moduł „Psychologiczne, komunikacyjne i organizacyjne aspekty wprowadzania zmiany w organizacji.”

8-9 Października 2015, Warszawa