PROJEKT THINKTANK I MIESIĘCZNIKA MALEMAN

Każde pokolenie opisuje świat trochę inaczej. Mówiąc sukces, szczęście, przedsiębiorczość, rynek, wiara, patriotyzm, styl życia, zwykle mamy na myśli co innego niż nasi rodzice. Słowa te niosą dla nas inną treść; wiążemy z nimi inne odczucia, wyobrażenia i cele. W projekcie RE-DEFINICJE chcemy te pojęcia na nowo opisać – zdefiniować je zgodnie z tym, jak rozumieją je ludzie XXI stulecia. Zapytamy socjologów, psychologów, celebrytów, ludzi mediów o znaczenie tych słów kiedyś i dzisiaj. Pytamy także was. Bo bez wspólnego języka nie ma wspólnej rozmowy.

Więcej o PROJEKCIE REDEFINICJE