Wybrane tematy

BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Warsztat rozwijający umiejętność efektywnej współpracy między osobami.
 • Aspekty pracy zespołowej.
 • Zasady i skuteczne nawyki

 

BUDOWANIE RELACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Dojrzałość w komunikacji
 • Analiza wypowiedzi
 • Gry w komunikacji

 

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

 • Proces komunikacji
 • Błędy i bariery w komunikacji
 • Przekraczanie barier w komunikacji
 • Emocje w komunikacji
 • Słuchanie
 • Narzędzia skutecznej komunikacji

 

KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA

 • Relacje interpersonalne i komunikacja a efektywność zarządzania
 • Podstawowe narzędzia komunikacji
 • Asertywność a rola managera

 

SZTUKA POROZUMIENIA

 • Typy komunikacyjne
 • Typy komunikacyjne w stresie
 • Język pozytywny
 • Język korzyści

 

ORGANIZACJA PRACY

 • Podstawowe narzędzia planowania i organizowania czasu własnego i zespołu
 • Delegowanie i monitorowanie pracy
 • Prowadzenie spotkań

 

OCENA PRACY

 • Informacja zwrotna jako narzędzie pracy managera
 • Egzekwowanie wyników
 • Sytuacje trudne związane z brakiem oczekiwanych efektów

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Motywowanie pracowników (indywidualnie i zespołu)
 • Czynniki motywujące
 • Reagowanie na sytuacje spadku zaangażowania

 

COACHING MANAGERSKI

 • Cele coachingu
 • Zasady coachingu
 • Narzędzia coachingowe

 

PRZYWÓDZTWO EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • Rola managera
 • Style zarządzania
 • Budowanie autorytetu

 

ROZWIJANIE ZESPOŁU

 • Etapy rozwoju zespołu
 • Analiza własnego zespołu
 • Role grupowe, role zespołowe

 

ZRZĄDZANIE WŁASNĄ ENERGIĄ

 • Umiejętność utrzymania wysokiej wydajności
 • 4 źródła energii
 • Analiza nawyków- planowanie zmiany

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Reakcje na zmianę
 • Przygotowanie udanej zmiany
 • Wprowadzanie zmiany

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Fazy konfliktu
 • Narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktu

 

NEGOCJACJE

 • Negocjacje pozycyjne/negocjacje problemowe
 • Przygotowanie do negocjacji i schemat przebiegu negocjacji
 • Narzędzia negocjacji

 

NEGOCJACJE ZAAWANSOWANE

 • Style negocjacyjne
 • Techniki negocjacyjne – otwarcie, negocjacje właściwe, zamknięcie
 • Techniki manipulacyjne w negocjacjach – rozpoznawanie i obrona

 

PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU 

 • Język prawa perswazji
 • Metaprogramy
 • Zasady wywierania wpływu

INNOWACYJNOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE

 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Rozwijanie myślenia innowacyjnego
 • Narzędzia kreatywności

Co dla Kogo patrz  —-  Oferta