Kto:

 • Kadra zarządzająca
 • Kluczowi pracownicy – managerowie/eksperci
 • High potentials
 • Pracownicy

 Co:

 • Sztuka porozumienia
 • Sztuka perswazji
 • Wywieranie wpływu
 • Rozwiązywanie konfliktu
 • Negocjacje
 • Negocjacje zaawansowane – taktyki negocjacyjne
 • Gry negocjacyjne
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządznie własną energią
 • Zarządzanie czasem
 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Trening kreatywności
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Asertywność
 • Budowanie relacji
 • Wystąpienia publiczne i przezentacja
 • Trening medialny

 Efekty:

 • Realizacja celów
 • Wzrost efektywności
 • Wzrost motywacji
 • Wzrost skuteczności
 • Poprawa komunikacji