Kto:

 • Zarządy
 • Top managament
 • Zespoły projektowe
 • Zespoły liderów zmiany
 • Zespoły kreatywne
 • Zespoły zadaniowe

Co:

 • Budowanie zespołów
 • Współpraca w zespole
 • Komunikacja w zespole
 • Komunikacja w organizacji
 • Diagnoza ról zespołowych
 • Diagnoza stylów komunikacyjnych
 • Diagnoza etapu rozwoju zespołu
 • Diagnoza zachowań
 • Diagnoza zasad/konstytucja
 • Coaching zespołowy
 • Konsulting zespołowy/shadowing

Efekty:

 • Podnoszenie efektywności
 • Usprawnienie działania
 • Mówienie “jednym głosem”
 • Wspólne zasady, wspólne metody
 • Świadomość celów i priorytetów
 • Poprawa komunikacji
 • Zwiększenie ilości pomysłów
 • Wzmocnienie potencjału zespołu
 • Reinspiracja
 • Kreatywność
 • Integracja
 • Budowanie zaufania