Obszary tematyczne warsztatów

Obszary tematyczne warsztatów:

  • Zarządzanie, przywództwo, rozwój managerów
  • Budowa misji, wizji, wartości, wdrażanie wartości w organizacjach
  • Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
  • Perswazja, wywieranie wpływu, wystąpienia publiczne, szkolenia medialne
  • Train the trainer
  • Kontakt z klientem: obsługa klienta, budowanie relacji z klientem, sprzedaż
  • Zarządzanie zmianą, Resilience Training
  • Współpraca: praca w zespole, budowanie zespołu
  • Indywidualny potencjał: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własną energią, inteligencja emocjonalna, asertywność
  • Kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów

„Analfabetami XXI wieku będą nie ci, którzy nie umieją czytać i pisać,
lecz ci, co nie potrafią się uczyć, oduczać i na nowo uczyć.”

Alvin Toffler