Komunikacja bez przemocy w biznesie. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 18.00 26 lutego 2016