Kolejny moduł Akademii Psychologi Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values GFD. 8-10 stycznia 2016