Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych izawodowych. Program studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP.

Podczas 7 dwudniowych warsztatów grupowych z elementami wykładowymi słuchacze przechodzą intensywny trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Warsztatowy charakter zajęć pozwala na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników.

Profil kandydata

Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji celów i rozwoju.

Biorąc udział w Studium Autorytety:

  • Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej do pogłębionego rozumienia ludzi z którymi pracujesz.
  • Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki.
  • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmowy, dostrojenia, dopasowania, rezonansu.
  • Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi, co pozwoli na budowanie bardziejotwartych, prawdziwych i pomocnych relacji.
  • Poznasz szanse i pułapki bycia w roli/relacji autorytetu i sposoby jak sobie z nimi radzić.
  • Zbierzesz doświadczenia pozywające ci dojrzewać i wzrastać osobiście co pozwala budować relacje zewspółpracownikami w inny niż dotychczas sposób.
  • Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami i pogłębić swoją wrażliwość wkontakcie z ludźmi.
  • Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł spotkać się i porozmawiać z gośćmi StudiumAutorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł, dowiedzieć się od nich jak stali się autorytetem dla innych i jak radzą sobie z tą rolą.