Program rozwojowy dla absolwentów akademii przywództwa. Zapisy fundacja Humenites. (humanites.pl)