Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values GFD. O trudnej sztuce konfrontacji, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu porozumienia, stawianiu granic. 26 – 28 lutego 2016