Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values GFD. Moduł o zmianie w organizacji – master story zmiany, analiza pejzażu zmiany, atraktory i nawyki, ludzie w zmianie, komunikacja lidera w zmianie. 20-22 kwietnia 2016