Pierwszy moduł Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values GFD. Rozpoczynamy nową edycję. 20-22 listopada 2015